Pirkimo-pardavimo taisyklės

Pagrindinis » Pirkimo-pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau-Pirkėjas) ir Pardavėjo (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes UAB „Minimelts LT“ elektroninėje parduotuvėje www.minimeltsparkas.lt

2. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje, suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su mūsų taisyklėmis paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“
2.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartis yra saugoma e-parduotuvėje.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Pirkėjas turite teisę pirkti prekes šių taisyklių ir e-parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas patvirtindamas užsakymą, patvirtina, kad visa užsakyme pateikta informacija yra tiksli.
3.3. Pirkėjas įsipareigoja priimti (pasiimti) užsakytas prekes ir sumokėti už jas sutartą kainą.
3.4. Pirkdamas prekes Pirkėjas patvirtina, kad
3.4.1. yra pilnametis ir gali sudaryti sutartį su www.minimeltsparkas.lt;
3.4.2. Pirkėjas supranta, kad prieš panaudojant prekę, jam bus suteiktas saugaus pramogavimo instruktažas ir su juo (jį lydinčiu asmeniu) bus pasirašyta Pramogavimo sutartis.
3.5. Pasikeitus registracijos formoje pateiktiems duomenims Pirkėjas privalo nedelsiant juos atnaujinti.
3.6. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Praradus prisijungimo duomenis nedelsiant informuoti Pardavėją el. paštu laipyniuparkas@inbox.lt arba tel. +370 68650111.
3.7. Jei Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.
3.8. Pirkėjas, užsakydamas prekes per e-parduotuvę sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
4.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu per sutartą pristatymo laikotarpį.
4.3. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas, jei Pirkėjas atliko išankstinį apmokėjimą.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą e-parduotuvės registracijos formoje ir ją tvarkytis vadovaujantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.
4.5. Jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis e-parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją.
4.6. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.
4.7. Pardavėjas pasilieka sau teisę vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas be išankstinio įspėjimo.
4.8. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

5. Atsakomybė

5.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už veiksmus atliekamus naudojantis www.minimeltsparkas.lt ektronine parduotuve.
5.2. Pirkėjas atsako už pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų nuostolių atlyginimo.
5.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugumą ir jų perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pirkėjas atsako už trečiosios šalies atliktus veiksmus.
5.4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo e-parduotuvėje esančias nuorodas.
5.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

6. Informacijos siuntimas

6.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroniniu adresu.
6.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia elektroniniu paštu laipyniuparkas@inbox.lt.

7. Mokėjimo būdai ir valiuta

7.1. Atsiskaityti galima naudojantis Swedbank, Seb, Luminor bankų elektroninės bankininkystės paslaugomis.
7.2 Atsiskaitymai galimi euro valiuta.
7.3. Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimų platforma.